Download e-book for iPad: Kort om medvetandet by Susan Blackmore

By Susan Blackmore

ISBN-10: 9197899801

ISBN-13: 9789197899802

Frågan om medvetandets natur har kallats vetenskapens sista stora mysterium. Hur kan en fysisk hjärna skapa vår upplevelse av världen? Hur uppstår vår känsla av identitet? Kan själva medvetandet vara en phantasm? Nya spännande rön inom hjärnforskningen har skapat debatt kring dessa frågor som spänner över vida fält, från biologi och neurovetenskap until psykologi och filosofi. Susan Blackmore kastar ljus över komplexa synsätt och etablerade teorier i denna kontroversiella bok.

Show description

Read Online or Download Kort om medvetandet PDF

Best swedish books

Nextopia by Micael Dahlén PDF

Hur kan grapefruktjuice smaka apelsinjuice? Varför är guy lyckligare före giftermålet än efter? Hur kan iPhone utses until eventually världens bästa telefon innan den nått handeln? Varför satsar filmbranschen på trilogier? Svaret är förväntningar. Förväntningar har också lett until att imorgon blivit viktigare än idag.

Download e-book for kindle: Dacucar's Swedish-English Dictionary by Darío Cutillas Carrillo

This unmarried path Swedish-English dictionary is a complete dictionary that integrates easily on your Kindle e-reader like the integrated dictionaries. that implies so that you can easily opt for a be aware and think about its translation in a pop-up window.

It is outfitted from the superb “Folkets Lexikon” on-line source and it truly is aimed in the event you desire a trustworthy reference whilst interpreting Swedish e-books.

There are presently 36180 entries. Entries contain not just translations but in addition inflection types, examples, compound kinds, derivations, synonyms, and so on.

The translations are on hand from the most shape and its inflections, that means that you simply won't have difficulties searching for a verb in prior, a noun in certain shape, and adjective in plural, and so forth.

Dan Rydén's Astoria - historien om en dynasti PDF

Detta är berättelsen om en tysk byslaktarson som some distance until Amerika och blir världens rikaste guy: Johann Jakob Astor från Walldorf.

Familjen Astor skapade sin tids starkaste varumärke. Här hittar vi upprinnelsen until de städer, stadsdelar, hotell och biografer som heter Astoria, until waldorfsalladen och de många waldorfskolorna.

En hisnande släktkrönika av journalisten Daniel Rydén.

Marked as retail on unique obtain resource.

Download e-book for kindle: Romer by Jonathan Freud

Romer är en blandning av faktabok, bekännelsebok och memoar. Freud ger unika inblickar i romernas seder och rättsväsende, historia och språk, och berättar om gripande mänskliga öden. Det är en personlig, livfull och inte minst drastisk skildring - som när författaren blir a ways until ett barn i en romsk familj i Karpaterna och skall ta sig ur det med hedern i behåll.

Extra resources for Kort om medvetandet

Sample text

Det kan tyckas motsäga det som nämnts ovan, det vill säga hur nätets koder och protokoll sätter ramarna för användningen, men man bör återigen notera att när det gäller Internet är dessa ramar ovanligt vida trots att de är specifika. Vilka nya funktioner som helst kan byggas ovanpå den underliggande infrastrukturen, så länge de inte bryter mot denna strukturs grundläggande principer. Dessa nya funktioner kan också bli väldigt komplexa, som ju såväl IPtelefoni som BitTorrent visar. Som påpekats är det ett ideal bland hackers att hitta glipor i de underliggande kommunikationslagren som går att utnyttja på olika sätt; ofta till nytta för vissa aktörer – och till bedrövelse för andra.

Det verkligt anmärkningsvärda är att DNS administreras helt och hållet av en privat organisation, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), baserad i Kalifornien och grundad 1998 för att lösa frågan om hur man koordinerar nätet utan alltför ­totalitär kontroll. Post berättar entusiastiskt historien om ICANN:s tillkomst, och hur detta icke-vinstdrivande företag handhar ansökningar om webbadresser – med makten att vägra att godkänna ­domännamn. ICANN är därför en av de tydligaste inkarnationerna av hur protokollbaserad reglering kan fungera på Internet.

Memex inbegrep faktiskt flera sofistikerade funktioner som webben inte kom att innehålla. 7 På webben som den växte fram under 1990-talet och början av 2000- 55 t­ alet var en länk bara en länk. Olika länkar kunde inte graderas som viktigare än andra, eller leda till flera sidor i stället för bara en. Jag kan lägga upp en länk till din sajt, och du kan se när någon följer min länk till denna sajt (genom den så kallade HTTP referrer-funktionen), men länken som upprättas är alltjämt enkelriktad. Det dröjde flera år ­innan en funktion som ’leder tillbaka’ eller ’återgäldar’ en länkning dök upp (trackback) – och då som ett ytterligare lager av funktionalitet, en påklistrad tjänst ovanpå den underliggande, ’dumma’ strukturen.

Download PDF sample

Kort om medvetandet by Susan Blackmore


by George
4.4

Rated 4.03 of 5 – based on 21 votes