Get Att dö PDF

By Christopher Hitchens

ISBN-10: 9187513250

ISBN-13: 9789187513251

Den eight juni 2010 kollapsade Christopher Hitchens i sitt hotellrum i big apple. När diagnosen strupcancer fastställdes färdades han från de friskas land över until eventually det karga landskapet som tillhör de sjuka. less than de följande arton månaderna, fram until eventually sin död i december 2011, skrev Christopher Hitchens oavbrutet och klarsynt om politik och kultur.

I denna fascinerande och intensiva berättelse om livets slut, beskriver Christopher Hitchens sjukdomens plågor och utforskar hur sjukdom påverkar våra intryck och vår omvärld. Medan cancern invaderar hans kropp och tvingar honom att brottas med dödens tidlösa gåta, omfamnar Hitchens alla känslor och skildrar personligt och filosofiskt hur det är att dö.

Att dö är en berättelse om att möta döden utan att vika sig för det okända, och en inblick i vad det innebär att vara människa. Christopher Hitchens sista verk är modigt och klarsynt, skriven med brutal ärlighet, sylvass intelligens och en humor som aldrig sviktar.

Show description

Read or Download Att dö PDF

Best swedish books

Get Nextopia PDF

Hur kan grapefruktjuice smaka apelsinjuice? Varför är guy lyckligare före giftermålet än efter? Hur kan iPhone utses until världens bästa telefon innan den nått handeln? Varför satsar filmbranschen på trilogier? Svaret är förväntningar. Förväntningar har också lett until att imorgon blivit viktigare än idag.

Download e-book for kindle: Dacucar's Swedish-English Dictionary by Darío Cutillas Carrillo

This unmarried path Swedish-English dictionary is a entire dictionary that integrates easily on your Kindle e-reader like the integrated dictionaries. that implies that you should easily choose a notice and look at its translation in a pop-up window.

It is equipped from the superb “Folkets Lexikon” on-line source and it really is aimed if you want a trustworthy reference whilst interpreting Swedish e-books.

There are at the moment 36180 entries. Entries contain not just translations but additionally inflection types, examples, compound types, derivations, synonyms, and so on.

The translations are accessible from the most shape and its inflections, which means that you simply won't have difficulties searching for a verb in previous, a noun in certain shape, and adjective in plural, and so forth.

Dan Rydén's Astoria - historien om en dynasti PDF

Detta är berättelsen om en tysk byslaktarson som a ways until Amerika och blir världens rikaste guy: Johann Jakob Astor från Walldorf.

Familjen Astor skapade sin tids starkaste varumärke. Här hittar vi upprinnelsen until eventually de städer, stadsdelar, hotell och biografer som heter Astoria, until eventually waldorfsalladen och de många waldorfskolorna.

En hisnande släktkrönika av journalisten Daniel Rydén.

Marked as retail on unique obtain resource.

Get Romer PDF

Romer är en blandning av faktabok, bekännelsebok och memoar. Freud ger unika inblickar i romernas seder och rättsväsende, historia och språk, och berättar om gripande mänskliga öden. Det är en personlig, livfull och inte minst drastisk skildring - som när författaren blir a ways until eventually ett barn i en romsk familj i Karpaterna och skall ta sig ur det med hedern i behåll.

Extra resources for Att dö

Sample text

Däremot får man översätta en text. Muntliga utsagor omvandlas till normalt skriftspråk. 5). För att foga in ett citat kan man behöva skriva om sin egen mening eller nöja sig med att av det ursprungliga citatet ta med bara en mindre del som lättare kan fogas in. Ibland är den bästa utvägen att helt avstå från att citera och i stället återge tanken med egna ord. Ett citat som fogats in mitt i eller i slutet av en löptextmening kan man välja att återge med stor eller liten begynnelsebokstav; är citatet förkortat används liten bokstav.

Kursiv bör dock inte användas. Har utdraget en annan form är det onödigt att också omge det med citattecken. ex. en sammanfattning. Om ett citat ska återges som utdrag eller i den löpande texten är en lämplighetsfråga. En tumregel är att om ett citat är tre meningar eller längre kan man överväga att återge det som utdrag. ) språk. Det är inte ett enhetligt sätt att tala svenska utan handlar om individuella versioner av målspråket. Variationen beror på att individerna har olika förstaspråk, har kommit olika långt med språket och kanske har olika språkliga förebilder.

Varje led börjar med liten bokstav och endast det sista ledet avslutas med punkt. Det ska inte vara några kommatecken efter de skilda leden eller något och före det sista ledet. Kommittén föreslår att – taket i samlingssalen målas blått – golvet slipas – nya karmstolar anskaffas. 03 Specialtext 31 Ta med dig • svampkorg • stövlar • renskniv. ex. om leden är uppräkningar eller exemplifieringar, används kolon. Är leden korta, har man normalt liten bokstav vid varje led och avslutande punkt endast efter det sista ledet.

Download PDF sample

Att dö by Christopher Hitchens


by Robert
4.2

Rated 4.54 of 5 – based on 26 votes