1914 by Peter Olausson PDF

By Peter Olausson

ISBN-10: 9137142844

ISBN-13: 9789137142845

Alla känner until eventually mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en stoop eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until eventually världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read Online or Download 1914 PDF

Best swedish books

Nextopia - download pdf or read online

Hur kan grapefruktjuice smaka apelsinjuice? Varför är guy lyckligare före giftermålet än efter? Hur kan iPhone utses until världens bästa telefon innan den nått handeln? Varför satsar filmbranschen på trilogier? Svaret är förväntningar. Förväntningar har också lett until eventually att imorgon blivit viktigare än idag.

New PDF release: Dacucar's Swedish-English Dictionary

This unmarried path Swedish-English dictionary is a accomplished dictionary that integrates easily on your Kindle e-reader like the integrated dictionaries. that suggests so that you can easily pick out a observe and examine its translation in a pop-up window.

It is outfitted from the wonderful “Folkets Lexikon” on-line source and it truly is aimed if you happen to desire a trustworthy reference while analyzing Swedish e-books.

There are at present 36180 entries. Entries contain not just translations but additionally inflection varieties, examples, compound kinds, derivations, synonyms, and so forth.

The translations are available from the most shape and its inflections, which means that you just won't have difficulties trying to find a verb in previous, a noun in sure shape, and adjective in plural, and so forth.

Download e-book for kindle: Astoria - historien om en dynasti by Dan Rydén

Detta är berättelsen om en tysk byslaktarson som some distance until Amerika och blir världens rikaste guy: Johann Jakob Astor från Walldorf.

Familjen Astor skapade sin tids starkaste varumärke. Här hittar vi upprinnelsen until de städer, stadsdelar, hotell och biografer som heter Astoria, until waldorfsalladen och de många waldorfskolorna.

En hisnande släktkrönika av journalisten Daniel Rydén.

Marked as retail on unique obtain resource.

Romer - download pdf or read online

Romer är en blandning av faktabok, bekännelsebok och memoar. Freud ger unika inblickar i romernas seder och rättsväsende, historia och språk, och berättar om gripande mänskliga öden. Det är en personlig, livfull och inte minst drastisk skildring - som när författaren blir some distance until ett barn i en romsk familj i Karpaterna och skall ta sig ur det med hedern i behåll.

Additional resources for 1914

Example text

Däremot får man översätta en text. Muntliga utsagor omvandlas till normalt skriftspråk. 5). För att foga in ett citat kan man behöva skriva om sin egen mening eller nöja sig med att av det ursprungliga citatet ta med bara en mindre del som lättare kan fogas in. Ibland är den bästa utvägen att helt avstå från att citera och i stället återge tanken med egna ord. Ett citat som fogats in mitt i eller i slutet av en löptextmening kan man välja att återge med stor eller liten begynnelsebokstav; är citatet förkortat används liten bokstav.

Kursiv bör dock inte användas. Har utdraget en annan form är det onödigt att också omge det med citattecken. ex. en sammanfattning. Om ett citat ska återges som utdrag eller i den löpande texten är en lämplighetsfråga. En tumregel är att om ett citat är tre meningar eller längre kan man överväga att återge det som utdrag. ) språk. Det är inte ett enhetligt sätt att tala svenska utan handlar om individuella versioner av målspråket. Variationen beror på att individerna har olika förstaspråk, har kommit olika långt med språket och kanske har olika språkliga förebilder.

Varje led börjar med liten bokstav och endast det sista ledet avslutas med punkt. Det ska inte vara några kommatecken efter de skilda leden eller något och före det sista ledet. Kommittén föreslår att – taket i samlingssalen målas blått – golvet slipas – nya karmstolar anskaffas. 03 Specialtext 31 Ta med dig • svampkorg • stövlar • renskniv. ex. om leden är uppräkningar eller exemplifieringar, används kolon. Är leden korta, har man normalt liten bokstav vid varje led och avslutande punkt endast efter det sista ledet.

Download PDF sample

1914 by Peter Olausson


by Christopher
4.4

Rated 4.17 of 5 – based on 12 votes